EN, FR, IT, DE, ES, PT,

Odmiana (czas przeszły i 3 forma) set

Koniugacja lub fleksja czasowników jest zbiorem różnych form czasowników. Poprzez zmianę ich form, często za pomocą sufiksów i słów pomocniczych, wyrażają one kategorie gramatyczne czasowników, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt, głos i nastrój. Według formy koniugacji, czasowniki są podzielone na różne klasy czasowników, do których przypisane są paradygmaty, według których odmieniają się czasowniki danej klasy.

< send Bezokolicznik: set
Czas przeszły: set
Imiesłów: set
shine >

Więcej informacji dla odmiana set można znaleźć w bazie danych czasowników nieregularnych.

 
Nasi partnerzy