EN, FR, IT, DE, ES, PT,

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

W języku angielskim jest wiele czasowników nieregularnych i nie ma innego wyjścia, jak nauczyć się ich na pamięć. Mimo to, istnieją między nimi pewne powiązania, które możemy wykorzystać do ich nauki.
Istnieją również czasowniki nieregularne w innych językach, takich jak niemiecki, hiszpański i inne, ale nie zajmujemy się nimi.

Jak uczyć się czasowników nieregularnych w języku angielskim?

Aby pomóc Ci zacząć, oto kilka wskazówek jak zapamiętać czasowniki nieregularne.

Nie zapomnij o wymowie

Wielu studentów popełnia błąd ucząc się tylko pisemnej formy czasownika nieregularnego. Ale, oczywiście, wymowa jest również ważna, zwłaszcza w mówieniu i słuchaniu.

Wymyśl przykładowe zdania

Pomoże Ci to zapamiętać nieregularne formy i używać czasowników poprawnie w kontekście.

Bądź kreatywny

Pisownia czasowników nieregularnych nie musi być nudna. Spróbuj narysować czasowniki, zaśpiewać je lub ułożyć z nich wiersz. Wszystko, co pomoże Ci zapamiętać pewną liczbę słów.
awakeawokeawoken
bearbareborn
beatbeatbeaten
becomebecamebecome
beginbeganbegun
bendbentbent
betbetbet
bidbidbid
bindboundbound
bitebitbitten
bleedbledbled
blowblewblown
breakbrokebroken
breedbredbred
bringbroughtbrought
buildbuiltbuilt
burnburntburnt
burstburstburst
buyboughtbought
castcastcast
catchcaughtcaught
comecamecome
costcostcost
creepcreptcrept
cutcutcut
dealdealtdealt
digdugdug
drawdrewdrawn
dreamdreamtdreamt
drinkdrankdrunk
drivedrovedriven
eatateeaten
fallfellfallen
feedfedfed
feelfeltfelt
fightfoughtfought
findfoundfound
fitfitfit
fleefledfled
flingflungflung
flyflewflown
forbidforbadeforbidden
forecastforecastforecast
foreseeforesawforeseen
forgetforgotforgotten
forgiveforgaveforgiven
freezefrozefrozen
getgotgotten
givegavegiven
gowentgone
growgrewgrew
hanghunghung
hearheardheard
hidehidhidden
hithithit
holdheldheld
hurthurthurt
choosechosechosen
inputinputinput
keepkeptkept
knowknewknown
laylaidlaid
leadledled
leanleantleant
learnlearntlearnt
leaveleftleft
lendlentlent
letletlet
lielaylain
lightlightedlighted
loselostlost
makemademade
meanmeantmeant
meetmetmet
mistakemistookmistaken
paypaidpaid
proveprovedproven
putputput
quitquitquit
readreadread
rideroderidden
ringrangrung
riseroserisen
runranrun
saysaidsaid
seesawseen
seeksoughtsought
sellsoldsold
sendsentsent
setsetset
shineshoneshone
shootshotshot
showshowedshown
shrinkshrankshrunk
shutshutshut
singsangsung
sinksanksunk
sitsatsat
sleepsleptslept
slideslidslid
smellsmeltsmelt
speakspokespoken
speedspeedspeed
spellspeltspelt
spendspentspent
spreadspreadspread
springsprangsprung
standstoodstood
stealstolestolen
stickstuckstuck
strikestruckstruck
stripstriptstript
strivestrovestriven
swearsworesworn
sweatsweatsweat
sweepsweptswept
swimswamswum
swingswungswung
taketooktaken
teachtaughttaught
telltoldtold
thinkthoughtthought
throwthrewthrew
understandunderstoodunderstood
upsetupsetupset
wakewokewoken
wearworeworn
weavewovewoven
wedwedwed
weepweptwept
winwonwon
windwoundwound
withdrawwithdrewwithdrawn
writewrotewritten
 
Nasi partnerzy