EN, FR, IT, DE, ES, PT,

Odmiana (czas przeszły i 3 forma) build

Koniugacja lub fleksja czasowników jest zbiorem różnych form czasowników. Poprzez zmianę ich form, często za pomocą sufiksów i słów pomocniczych, wyrażają one kategorie gramatyczne czasowników, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt, głos i nastrój. Według formy koniugacji, czasowniki są podzielone na różne klasy czasowników, do których przypisane są paradygmaty, według których odmieniają się czasowniki danej klasy.

< bring Bezokolicznik: build
Czas przeszły: built
Imiesłów: built
burn >

Więcej informacji dla odmiana build można znaleźć w bazie danych czasowników nieregularnych.

 
Nasi partnerzy