EN, FR, IT, DE, ES, PT,

Odmiana (czas przeszły i 3 forma) shrink

Koniugacja lub fleksja czasowników jest zbiorem różnych form czasowników. Poprzez zmianę ich form, często za pomocą sufiksów i słów pomocniczych, wyrażają one kategorie gramatyczne czasowników, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt, głos i nastrój. Według formy koniugacji, czasowniki są podzielone na różne klasy czasowników, do których przypisane są paradygmaty, według których odmieniają się czasowniki danej klasy.

< show Bezokolicznik: shrink
Czas przeszły: shrank
Imiesłów: shrunk
shut >

Więcej informacji dla odmiana shrink można znaleźć w bazie danych czasowników nieregularnych.

 
Nasi partnerzy Warthunder Wiki,